headerphoto

Novinky


Harmonogram magisterských SZZ - 12.6.2017
 >>více
Harmonogram bakalářských SZZ - 19.6.2017
 >>více
Presentace k obhajobám bakalářských prací
 >>více
Presentace k obhajobám diplomových prací
 >>více
Exkurze do spalovny odpadů
 >>více
Nahrátí DP/BP do STAGu
 >>více
Termíny odevzdání DP/BP na ÚIOŽP
 >>více
SZZ-odevzdání DP/BP (2 výtisky), CD (Word, pdf)
 >>více
Kontrola splnění studijních povinností - Bc / Nmgr a přihlašování na SZZ
 >>více
Studentská soutěž Park Hády
 >>více
Nová témata BP a DP na UIOŽP
 >>více

    [T3CP] - Chemické výpočty

    Vedoucí předmětu: doc. Ing. Vratislav Bednařík, Ph.D.

    Cílem předmětu seznámit studenty s teoretickými i praktickými výpočty užitečnými pro hlubší pochopení všech chemických a chemicko-technologických disciplín, zejména však chemie analytické.

    Související předměty: Na předmět navazuje: Analytická chemie, Fyzikální chemie I a II, Makromolekulární chemie, Technologické předměty Doporučen pro obory: všechny technologické obory.

    Studijní materiály k předmětu: