headerphoto

Novinky


Harmonogram magisterských SZZ - 12.6.2017
 >>více
Harmonogram bakalářských SZZ - 19.6.2017
 >>více
Presentace k obhajobám bakalářských prací
 >>více
Presentace k obhajobám diplomových prací
 >>více
Exkurze do spalovny odpadů
 >>více
Nahrátí DP/BP do STAGu
 >>více
Termíny odevzdání DP/BP na ÚIOŽP
 >>více
SZZ-odevzdání DP/BP (2 výtisky), CD (Word, pdf)
 >>více
Kontrola splnění studijních povinností - Bc / Nmgr a přihlašování na SZZ
 >>více
Studentská soutěž Park Hády
 >>více
Nová témata BP a DP na UIOŽP
 >>více

    [TQZA] - Základy toxikologie a bezpečnosti práce

    Vedoucí předmětu: Ing. Marie Dvořáčková, Ph.D.
    Další vyučující: Ing. Josef Houser, Ph.D.

    Výklad základních pojmů v toxikologii. Typy účinků škodlivin a toxických látek, základní faktory ovlivňující toxické účinky, toxikologie vybraných anorganických a organických sloučenin. Legislativní předpisy a dokumenty vymezující zacházení s chemickými látkami, bezpečnost práce.