headerphoto

Novinky


Harmonogram magisterských SZZ - 12.6.2017
 >>více
Harmonogram bakalářských SZZ - 19.6.2017
 >>více
Presentace k obhajobám bakalářských prací
 >>více
Presentace k obhajobám diplomových prací
 >>více
Exkurze do spalovny odpadů
 >>více
Nahrátí DP/BP do STAGu
 >>více
Termíny odevzdání DP/BP na ÚIOŽP
 >>více
SZZ-odevzdání DP/BP (2 výtisky), CD (Word, pdf)
 >>více
Kontrola splnění studijních povinností - Bc / Nmgr a přihlašování na SZZ
 >>více
Studentská soutěž Park Hády
 >>více
Nová témata BP a DP na UIOŽP
 >>více

  [T5PB] - Potravinářská mikrobiologie

  Vedoucí předmětu: doc. RNDr. Leona Buňková, Ph.D.

  • Úlohy potravinářské mikrobiologie, buňka mikroorganizmů.
  • Potravinářsky významné bakterie.
  • Potravinářsky významné kvasinky a plísně.
  • Vliv faktorů potravin na jejich mikrobiologickou jakost.
  • Mikroorganizmy způsobující zhoršení jakosti potravin.
  • Význam metabolizmu mikroorganizmů v technologii (fermentační procesy).
  • Mikrobiální kultury v potravinářském průmyslu.
  • Indikátorové mikroorganizmy využívané při zkoumání potravin.
  • Metody identifikace mikroorganizmů a (nebo) jejich produktů v potravinách.
  • Mikrobiologie mléka, kysaných mléčných produktů a sýrů.
  • Základy konzervárenství a mikrobiologie konzervárenských produktů.
  • Mikrobiologie masa a masných produktů, drůbeže, ryb, vajec a vaječných produktů.
  • Mikrobiologie ostatních potravin a surovin (lahůdky, nápoje, pekárenské produkty).
  • Onemocnění mikrobiálního původu způsobená potravinami.

  Inovece laboratorních cvičení z Potravinářské mikrobiologie

  Studijní materiály k předmětu: