headerphoto

Novinky


Rozpis laboratorních cvičení TC II pro akademický rok 2017/2018
 >>více
[T1ZA, TQZA] - Základy toxikologie a bezpečnosti práce:[T2OPK] - Ochrana přírody a krajiny v ČR:[T2OSE] - Oborový seminář I:[T3CA] - Laboratoř analytické chemie:[T3CP] - Chemické výpočty:[T3CH] - Analytická chemie:[T3OZ] - Ochrana životního prostředí:[T4SG] - Úvod do sanační geologie:Aplikovaná biologie a mikrobiologie:[T5LG] - Legislativa v ochraně životního prostředí:[T5PB] - Potravinářská mikrobiologie:[T6B1] - Bakalářská práce:[T6ET] - Environmentální technologie a management:[T6IN] - Instrumentální analýza:[T6VZ] - Vzorkování pro environmentální analýzy:Seminář ústavu:Výskyt a vlastnosti polutantů:[T7EG2] - Environmentální geologie II:[T7OMI, T3MB] - Obecná mikrobiologie:[T7SM1] Speciální metody instrumentální analýzy I:[T7TVO] - Technologie vody:[T8ASE] - Odborný seminář v angličtině:[T8BTM] - Biotechnologie a technická mikrobiologie:[T8EAN] - Environmentální analýza:[T8OOV] - Ochrana ovzduší:[T8SM2] - Speciální metody instrumentální analýzy II.:[T8TO1] - Technologické cvičení z ochrany prostředí I.:[T8TOH] - Technologie odpadového hospodářství:[T0DP] - Diplomová práce:[T9IZP] - Informatika v ochraně prostředí:[T9TO2] - Technologická cvičení z ochrany prostředí II.: