headerphoto

Novinky


Rozpis laboratorních cvičení TC II pro akademický rok 2017/2018
 >>více
 Eva Moudrá - Stanovení biologické rozložitelnosti organických látek ve vodném prostředí dle ČSN ISO 10707 (jak pro denní tak i pro kombi studium) 

Cílem této práce je optimalizovat postup stanovení biologické rozložitelnosti organických látek. Jedná se o metodu stanovení biochemické spotřeby kyslíku v uzavřených lahvičkách.

- volba inokula pro zaočkování ředící vody

- optimalizace dávkování inokula

- příprava/úprava vzorku

- dávkování vzorku