headerphoto

Novinky


Rozpis laboratorních cvičení TC II pro akademický rok 2017/2018
 >>více
  - Hydrolytická degradace směsných biodegradabilních polymerních materiálů (prezenční - experimentální práce) 

Hydrolytická degradace směsných biodegradabilních polymerních materiálů

Anotace: Předmětem bakalářské práce bude příprava směsných materiálů z biodegradabilních plastů a minerálních plniv. Připravené materiály budou vystaveny hydrolytické degradaci v pufrovaném prostředí pH 7 při různých teplotách. Posouzeny budou i morfologické vlastnosti materiálů.