headerphoto

Novinky


Rozpis laboratorních cvičení TC II pro akademický rok 2017/2018
 >>více
 Marie Hradečná - Přírodní a environmentální estrogeny (kombi st. - teoretická práce) 

Přírodní a environmentální estrogeny /teoretická práce/

školitel:          Mgr. Petra Jančová, Ph.D.

anotace:

Mnoho přírodních látek v potravinách i člověkem vyrobených chemických látek vyskytujících se v životním prostředí vykazuje estrogenní aktivitu. Tyto látky mají vliv na vývoj a fyziologii organismu velice shodný s estrogenní kontrolou reprodukce organismů. Estrogeny jsou hormony samičího pohlaví, ale i samčí pohlaví je kromě hlavního hormonu testosteronu také dokáže syntetizovat, avšak jeho funkce a cílové orgány jeho působení nejsou zcela objasněny.

Cílem této bakalářské práce je zaměřit se na nejdiskutovanější látky (ftaláty, polychlorované bifenyly, pesticidy, „musk“ sloučeniny; fytoestrogeny), shrnout poznatky o mechanismu působení přírodních i environmentálních estrogenů, jejich toxicitě a dopadech na životní prostředí a vlivu na lidské zdraví.