headerphoto

Novinky


Rozpis laboratorních cvičení TC II pro akademický rok 2017/2018
 >>více
  - Protibakteriální vlastnosti chlorovaného 1-oktyl 2-pyrrolidonu 

Protibakteriální vlastnosti chlorovaného 1-oktyl 2-pyrrolidonu

Anotace: 1-oktyl 2-pyrrolidon je průmyslově využívaná látka s protimikrobními účinky. Cílem práce bude posoudit protibakteriální účinky chlorovaného derivátu.