headerphoto

Novinky


Rozpis laboratorních cvičení TC II pro akademický rok 2017/2018
 >>více
  - Zlepšení biorozložitelnosti kyseliny polymléčné pomocí aditiv urychlující jeho depolymerizaci  

Zlepšení biorozložitelnosti kyseliny polymléčné pomocí aditiv urychlující jeho depolymerizaci.

Vedoucí práce: Ing. Petr Stloukal, Ph.D.

V rámci práce budou studovány možnosti zlepšení biorozložitelnosti kyseliny polymléčné (PLA) přídavkem aditiv urychlující jeho depolymerizaci. PLA je v současnosti nejvíce komerčně využívaným biorozložitelným polymerním materiálem, u jehož výrobků se předpokládá, že po skončení jejich životnosti budou snadno rozloženy v prostředí kompostu. Nicméně, je známo, že rychlost rozkladu není v průmyslových kompostovacích zařízeních dostatečná a je tedy nutné tuto rychlost urychlit tak, aby byla kompatibilní s rychlostí kompostovacího procesu. Jednou z možností urychlení biodegradace je využití přídavků vhodných aditiv katalyzující hydrolýzu esterových vazeb uvnitř PLA. V rámci práce budou termoplasticky připraveny směsi daných aditiv s PLA ve formě tenkých fólií a studován vliv aditiv na rychlost rozkladu v abiotickém prostředí a v prostředí kompostu.