headerphoto

Novinky


Rozpis laboratorních cvičení TC II pro akademický rok 2017/2018
 >>více
  - Syntetické zeolity a jejich vlastnosti (kombi st. - teoretická práce)  

Syntetických zeolity a jejich vlastnosti

Student se zaměří na iontovýměnné vlastnosti syntetických zeolitů iontů a jejich směsí v závislosti na tipu zeolitu jeho tvaru a složení. Jich přípravě a následné charakterizaci a možnosti stanovení jednotlivých iontů. Dále jejich možné využití v praxi.

Literatura:

Vědecké zdroje zahrnuté v databázích Web of Science, ScienceDirect, SciFinder Scholar, Medline aj.