headerphoto

Novinky


Rozpis laboratorních cvičení TC II pro akademický rok 2017/2018
 >>více
  - Příprava zeolitů z odpadu z recyklace hliníku (prezenční st.) 

Cílem práce bude navržení postupu pro využití odpadu z recyklace hliníku, jímž by bylo možno připravit zeolity. Student bude provádět charakterizaci odpadu, optimalizaci podmínek syntézy a charakterizaci výsledných produktů vybranými instrumentálními metodami.