headerphoto

Novinky


Rozpis laboratorních cvičení TC II pro akademický rok 2017/2018
 >>více
 Jiří Hrabal - Geochemickéé a mineralogické změny v odpadech uložených na skládkách (kombi st.) 

Cílem teoretické práce je popsání základních geochemických procesů a mineralogických změn, které nastávají po uložení odpadů na skládkách. V rámci teoretické práce bude hlavním úkolem studenta prostudování dostupné literatury a informačních zdrojů vztahující se k zadanému tématu. Nalezené údaje zpracuje do formy kompilované práce, kde bude hlavní důraz kladen na identifikaci mineralogických fází.