headerphoto

Novinky


Rozpis laboratorních cvičení TC II pro akademický rok 2017/2018
 >>více
  - Rozklad materiálů na bázi termoplastifikovaného škrobu a jílů v prostředí kompostu  

Cílem této práce je posoudit vliv minerálních plniv na biologický rozklad materiálů na bázi termoplastifikovaného škrobu v prostředí kompostu. Rozsah biodegradace bude hodnocen na základě produkce oxidu uhličitého stanovené plynovou chromatografií.