headerphoto

Novinky


Rozpis laboratorních cvičení TC II pro akademický rok 2017/2018
 >>více
 Jitka Maráková - Těžké kovy ve víně  

Těžké kovy ve víně

Složení vín může být ovlivněno typem půdy, na které vinná réva vysazena, ale také jaká se použije chemická ochrana rostlin. Cílem studenta bude stanovit obsah těžkých kovů ve vínech pomocí ICP-MS.

  1. Prostudujte dostupnou literaturu a informační zdroje vztahující se k zadanému tématu.

  2. Proveďte optimalizaci přípravy vzorků vín.

  3. Koncentrace kovů stanovte pomocí ICP-MS.

  4. Naměřená a vypočtená data zpracuje a dosažené výsledky kriticky zhodnoťte.

     

    Literatura:

Vědecké zdroje zahrnuté v databázích Web of Science, ScienceDirect, SciFinder Scholar, Medline aj.