headerphoto

Novinky


Rozpis laboratorních cvičení TC II pro akademický rok 2017/2018
 >>více
 Karolína Cedidlová - Výskyt vybraných mikrobiálních metabolitů v odpadních vodách mlékárenského průmyslu (denní st - experimentální práce) 

Výskyt vybraných mikrobiálních metabolitů v odpadních vodách mlékárenského průmyslu

/experimentální práce/

školitel:          Mgr. Petra Jančová, Ph.D.

konzultant:     doc. RNDr. Leona Buňková

anotace:

Cílem této diplomové práce bude izolace bakterií z odpadních vod mlékárenského průmyslu a jejich následná identifikace (MALDI-TOF, sekvenování). Pozornost bude věnována sledování výskytu volných aminokyselin, detekci dekarboxylasové aktivity u těchto bakterií a také výskytu vybraných biogenních aminů v této odpadní vodě.