headerphoto

Novinky


Rozpis laboratorních cvičení TC II pro akademický rok 2017/2018
 >>více
  -  Příprava mikro a submikro struktur z biodegradabilních materiálů na bázi polyesteru se zpožděným uvolňováním agrochemikálií  

Příprava mikro a submikro struktur z biodegradabilních materiálů na bázi polyesteru se zpožděným uvolňováním agrochemikálií.

Práce bude zaměřena na zkoumání možností přípravy porézních mikro a submikro částic s kontrolovaným uvolňováním herbicidních látek běžně používaných v zemědělství. Aplikace umožňující postupné uvolňování agrochemikálií mohou předcházet řadě negativních jevů, které jsou spojeny s použitím těchto chemických látek, jako je nadměrná toxicita, těkavost nebo degradace. Častým problémem těchto aplikací v podobě mikročástic je, ale nadměrné uvolnění aktivní látky na počátku jejich použití. Jednou z možností oddálení uvolňování herbicidu začleněného uvnitř mikročástic je vytvoření propustných membrán na jejich povrchu. V rámci práce budou tedy připraveny tyto částice, charakterizovány důležité vlastnosti a zkoumána kinetika uvolňování herbicidu ve vodném prostředí.