headerphoto

Novinky


Rozpis laboratorních cvičení TC II pro akademický rok 2017/2018
 >>více
  - Modifikace zeolitů pro zvýšení selektivity odstraňování manganu z vod 

Cílem práce bude modifikace syntetických zeolitů za účelem dosažení vyšší selektivity při odstraňování solí manganu při čištění a úpravě vody. V rámci práce bude hlavním úkolem pro studenta nejprve provedení rešerše o současných postupech využívajících zeolity při čištění vod, následně pak navržení způsobu modifikace syntézy zeolitu nebo jeho post-úpravy, který by umožnil dosáhnout vyšší selektivity při odstraňování solí manganu z vod.