Výuka zahrnuje poznatky odvětví chemie, chemické technologie a inženýrství, environmentálního inženýrství, ekologie a managementu.
Jedná se o potřebné oblasti studia, vzhledem ke stavu životního prostředí České Republiky a důležitosti řešení těchto problémů. V dnešní době je vysoká poptávka po odbornících s komplexními znalostmi v environmentální oblasti, kteří jsou schopni řešit i úkoly spojené s ochranou a tvorbou životního prostředí. Rozmanitost uplatnění absolventů tohoto oboru je značná a není prakticky limitovaná, poněvadž environmentální přístupy k řešení problémů mají v budoucnosti zcela zásadní význam.

1. Ročník

2. Ročník

3. Ročník