Analytická chemie

Vedoucí předmětu: doc. Ing. Vratislav Bednařík, Ph.D.
Zkratka předmětu: T3CH

Teoretické základy analytických reakcí, základy kvantitativní chemické analýzy, výpočet chemických veličin pro analytickou chemii. Je vyžadována aktivní účast studentů v seminářních cvičeních.

Na předmět navazuje:
Instrumentální analýza
Fyzikální chemie I a II
Teorie technologických procesů
Makromolekulární chemie