Aplikovaná biologie a mikrobiologie

Vedoucí předmětu: doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D.

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními vlastnostmi prokaryotických a eukaryotických buněk a technikami jejich studia. Důraz je kladen na pochopení principů dědičnosti a exprese genů včetně metod jejich studia.