Bakalářská práce

Vedoucí předmětu:  Ing. Markéta Julinová, Ph.D.
Zkratka předmětu:  T6BPZ/TYPBZ

Cílem předmětu je připravit studenty pro samostatnou tvůrčí výzkumnou činnost při řešení zadaného
problému. Student připraví samostatné experimentální nebo teoretické řešení a písemné zpracování zadaného odborného problému pod metodickým vedením pedagoga nebo pracovníka spolupracujícího externího pracoviště. Výstupem je oponovaná bakalářská práce, která je nezbytným předpokladem pro realizaci státní závěrečné zkoušky.