Biochemie I

Vedoucí předmětu: prof. doc. Mgr. Marek Koutný, Ph.D.
Zkratka předmětu: T3BC1/TXBC1

Cílem předmětu je seznámit studenty se složením živých organismů, chemickou podstatou živé hmoty a její strukturou, principy enzymové katalýzy a přenosu informace. Studenti získají přehled nejdůležitějších metabolických pochodů.