Chemické výpočty

Vedoucí předmětu: doc. Ing. Vratislav Bednařík, Ph.D.
Zkratka předmětu: T3CV

Cílem předmětu seznámit studenty s teoretickými i praktickými výpočty užitečnými pro hlubší pochopení všech chemických a chemicko-technologických disciplín, zejména však chemie analytické.

Na předmět dále navazují:
Analytická chemie
Fyzikální chemie I a II
Makromolekulární chemie
Technologické předměty