Instrumentální analýza

Vedoucí předmětu: Ing. Lenka Šenkárová, Ph.D.
Zkratka předmětu: T4IN

Předmět má studentům poskytnout přehled současného stavu moderních metod instrumentální analýzy. Pozornost je věnována teoretickému základu a fyzikálnímu principu metod, jejich instrumentaci a možnostech aplikace v analytické praxi.