Laboratoř analytické chemie

Vedoucí předmětu: doc. Ing. Vratislav Bednařík, Ph.D.
Další vyučující: Ing. Lenka Šenkárová, Ph.D.
Zkratka předmětu: T3CA

Laboratorní práce procvičující přednášené učivo 12 úloh opatřených podrobnými návody, veškerými laboratorními pomůckami, potřebnými chemikáliemi a potřebnými roztoky. Studenti postupují od úlohy k úloze a u každé úlohy analyzují zadaný vzorek. Výsledkem je obsah stanovovaného analytu. Výsledek se porovnává se skutečnou hodnotou analytu ve vzorku. Studenti vypracovávají po absolvování úlohy písemný protokol.