Legislativa v ochraně životního prostředí

Vedoucí předmětu: prof. doc. Mgr. Marek Koutný, Ph.D.
Zkratka předmětu: T3LG

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy managementu životního prostředí ve výrobních i nevýrobních podnicích, systematickým přístupem k ochraně životního prostředí v průmyslu tak, jak jej popisují normy řady ISO 14 000 a poskytnout jim úvod do problematiky environmentální legislativy a státní správy.