Potravinářská mikrobiologie

Vedoucí předmětu: doc. RNDr. Leona Buňková, Ph.D.
Další vyučující: Ing. Pavel Pleva, Ph.D.
Zkratka předmětu: T5PB

Cílem předmětu je získání poznatků o mikrobiologii potravin a faktorech, které mohou mít vliv na mikrobiologickou kvalitu potravin.