Základy toxikologie a bezpečnosti práce

Vedoucí předmětu: Ing. Marie Dvořáčková, Ph.D.
Další vyučující: Ing. Jaroslav Filip, Ph.D.
Zkratka předmětu: T1ZA, TQZA

Cílem předmětu je studenty seznámit se základními pojmy toxikologie a bezpečnosti práce. Představuje tedy vysvětlení nutných termínů, které jsou nezbytné pro pochopení souvislostí toxikologické problematice. Látka je doplněna základními znalostmi a fakty podstatnými pro práci v laboratoři příp. v chemických provozech a průmyslu obecně.