Ph.D.

Jako student doktorského studia se můžeš zapojit do výzkumných skupin:

Environmentální technologie, analýza a monitoring


Skupina se dlouhodobě věnuje oblasti výzkumu technologií stabilizace/solidifikace nebezpečných průmyslových odpadů. Cílem skupiny v této tvůrčí oblasti je především aplikovat ve spolupráci s partnery z praxe dosažené poznatky v reálných technologicko-ekonomických podmínkách odpadového hospodářství. Dále se skupina věnuje výzkumu a vývoji technologií pro odstraňování xenobiotik z životního prostředí abiotickými cestami, jako například elektrochemickou oxidací. Nedílnou součástí výzkumu v uvedených oblastech je chemická analýza a monitoring znečištění životního prostředí.

Členové pracovní skupiny:

   • doc. Ing. Vratislav Bednařík, Ph.D.
   • Ing. Lenka Šenkárová (Veverková), Ph.D.
   • Ing. Hana Pištěková
   • Ing. Štěpán Vinter

Biodegradace


Skupina se věnuje studiu biodegradace syntetických látek a materiálů ve vodním, půdním a anaerobním prostředí a za podmínek kompostování. V současné době jsou v centru naší pozornosti polymerní látky a materiály a látky související s polymery (např. změkčovadla a další pomocné látky). Předností skupiny je využití kombinace metod chemicko analytických, mikrobiologických a molekulárně biologických s cílem získání komplexní informace o zkoumaném problému.

Členové pracovní skupiny:

    • prof. Mgr. Marek Koutný, Ph.D.
    • doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D.
    • doc. Ing. Markéta Julinová, Ph.D.
    • Ing. Marie Dvořáčková, Ph.D.
    • Mgr. Petra Jančová, Ph.D.
    • Ing. Ludmila Vaňharová
    • Ing. Martin Jurča
    • Ing. Michal Zálešák
    • Ing. Markéta Měrková
    • Ing. Kristýna Maršálková
    • Ing. Jan Salač
    • Ing. Karel Křížek
    • Ing. Zuzana Svobodová
    • Bc. Veronika Kučabová