• Směrnice rektora č. 7/2014 - nahrazuje Směrnici rektora č. 15/2010
    Jednotná formální úprava závěrečných prací, jejich uložení a zpřístupnění