Exkurze: Vodní zdroje Holešov

Termín konání exkurze: 15.10. 2008

Sraz studentů 2. ročníku navazujícího magisterského studia IOZP je v 7:40 ve vestibulu FT (U1). Exkurze bude probíhat do cca 13:00

Vedoucí exkurze: Doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D.  
©2005-2008 Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně