Harmonogram státních závěrečných zkoušek bakalářského studia v akademickém roce 2013/2014

Rozpis pro studenty 3. ročníku, kteří budou dne 23. a 24. června 20143 obhajovat svou bakalářskou práci a skládat státní závěrečnou zkoušku naleznete v tomto souboru.


 
©2005-2008 Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně