SZZ-odevzdání DP/BP (2 výtisky), CD (Word, pdf)

1) Před odevzdáním DP/BP je nutno ve STAGu doplnit klíčová slova a anotace v českém i anglickém jazyce a nahrát do STAGu soubor vlastní práce ve formátu pdf.
Odevzdat na sekretariát ústavu ukončení studijních povinností - vydá studijní odd. FT. Tento doklad je současně přihláškou ke státní závěrečné zkoušce.  

2) DP/BP odevzdat: 2 výtisky práce - alespoň 1 výtisk v tvrdých deskách. 

V tvrdých deskách musí být originální zadání práce podepsané děkanem FT a ředitelem příslušného ústavu a originál Prohlášení . Tento výtisk zůstává po ukončení SZZ na ústavu (FT).
Druhý výtisk nemusí být v tvrdých deskách, musí však být svázán nerozložitelnou vazbou (termovazba, brožovaný výtisk-paperback; nelze použít kroužkovou vazbu-je rozložitelná). V tomto výtisku bude kopie (scan) zadání práce a  kopie (scan) Prohlášení . Tento výtisk bude po vykonání SZZ vrácen studentovi.
Dále odevzdat: 1CD s nahranými formáty (Word a pdf). V elektronické verzi musí být (scan) zadání práce a (scan) Prohlášení.

SZZ DP se budou konat dne  12. 6 2017, BP 19.6.2017.
Od 2.6.2017 si můžete na sekretariátu ústavu vyzvednout oponentní posudky na BP/DP.

Otázky ke SZZ DP/BP jsou uvedeny na webových stránkách ÚIOŽP.
Harmonogram Státních závěrečných zkoušek bude  vydán s dostatečným předstihem a vyvěšen na nástěnce ÚIOŽP i na webových stránkách ústavu.
 
©2005-2008 Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně