Nahrátí DP/BP do STAGu

Dobrý den,
ohledně nahrání práce do IS/STAG máte informace uvedeny ve směrnici rektora 14/2017 v prováděcím předpisu: http://www.utb.cz/o-univerzite/smernice-rektora

Dále máte postup uveden ve Vašem portálu - Kvalifikační práce - Doplnit údaje o bakalářské práci (popř. odevzdat el. podobu práce)  - Formulář pro odevzdání souborů s elektronickou podobou VŠKP (dole) - Nápověda/instrukce pro soubor s el. podobou kvalifikační práce).

 
©2005-2008 Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně