prof. Mgr. Marek Koutný, Ph.D.

Pracovní zařazení:  Ředitel ústavu

Místnost:  U1 / 208

Telefon:  +420 576 031 208

E-mail:  mkoutny(at)ft.utb.cz

Osobní WWW stránky:  www.ft.utb.cz/people/koutny/


Životopis:

  1996: Udělen titul "Magistr" v oboru biochemie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy university v Brně.
   
  1996-1999: Postgraduální studium biochemie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy university v Brně.
   
  1999: Obhájení disertační práce a udělení titulu "Ph.D." za práci zaměřenou na výzkum bioenergetiky bakteriální denitrifikace.
   
  2003: Absolvent kurzu "Manager EMS" zaměřený na uplatňování systémů environmentálního řízení v podnicích, dosažení shody s legislativou a uplatnění norem řady ISO 14 000 (150 hodin výuky).


 
Zaměstnání:

  1996-2000: Externí překladatel odborné patentové literatury pro patentovou kancelář Kania.Sedlák.Smola, Brno. Odborné překlady z jazyka anglického a konzultace pro obory chemie, farmacie, molekulární biologie, biotechnologie.
   
  od r. 1999: Zaměstnán jako odborný asistent na Ústavu technologie životního prostředí a chemie Fakulty Technologické, Baťovy University ve Zlíně.
  Ekotoxikologické biotesty - testy na řasách, bakteriích, korýších a semenech vyšších rostlin - aplikace na hodnocení nebezpečnosti odpadů.
  Izolace kmenů schopných degradovat cizorodé látky.
  Biodegradace syntetických a přírodních polymerních látek.
   
  2004-2005: Centre National pour Evaluation de Photoprotection (CNEP) součást CNRS ve spolupráci s Blaise Pascal University, Clermont-Ferrand, Francie. Výzkum biodegradace nového aditivovaného polyethylenového filmu pomocí vybraných mikrobiálních kmenů. NEOSAC project.


 
Pedagogická činnost:

 • vedoucí předmětu "Instrumentální analýza"
 • výuka v předmětu "Analytická chemie"
 • výuka v předmětu "Laboratoř analytické chemie"
 • výuka předmětu "Laboratoř – speciální metody instrumentální analýzy I"
 • výuka předmětu "Biochemie"
 • výuka předmětu "Technická mikrobiologie"
 • výuka předmětu "Enviromentální technologie"
 • vedoucí diplomových prací
 • školitel doktorandského studia


 
Vědecko-výzkumná činnost:

Biodegradace syntetických a přírodních polymerních látek. Aplikace molekulárně biologických metod ve výzkumu biodegradace. Ekotoxikologické biotesty na řasách, bakteriích, korýších a semenech vyšších rostlin - aplikace na hodnocení nebezpečnosti odpadů. Izolace kmenů schopných degradovat cizorodé látky.


 
Další aktivity:

 • člen České společnosti pro biochemii a molekulární biologii

 
©2005-2008 Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně