prof. Ing. Jan Kupec, CSc.

Pracovní zařazení:  Vědecko-pedagogický pracovník

Místnost:  U1 / 411

Telefon:  +420 576 031 412

E-mail:  kupec(at)ft.utb.cz


Životopis:

  1956 - 1961: VŠCHT Pardubice - specielní anorganická chemie, Ing.
  1961 - 1965: UMCH ČSAV Praha - vědecká aspirantura (fyzikální chemie)
  1965 - 1968: UMCH ČSAV Praha - vědecký pracovník
  1968 - 1971: Svit Otrokovice - vývojový pracovník
  1971 - dosud: UTB ve Zlíně


 
Pedagogická činnost:

 • vedoucí předmětu "Technologie vody" 
   
 • vedoucí předmětu "Základy ekologie"
   
 • vedoucí předmětu "Toxikologie"
   
 • vedoucí bakalářských a diplomových prací
   
 • školitel doktorského studia


 
Další aktivity:

 • Oborová rada postgraduálního (doktorského) studia Technologie makromolekulárních látek FT (člen)
   
 • Oborová rada studijního oboru technologie ochrany ŽP (člen) 

Konsultační hodiny:
 • středa 9:00-11:00

 
©2005-2008 Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně