Ing. Petr Stloukal, Ph.D.

Pracovní zařazení:  Vědecko-pedagogický pracovník

Místnost:  U1/207
místnost:A217/U1

Telefon:  +420 576 031 207
+420 57 603 1729

E-mail:  stloukal(at)ft.utb.cz


 •  
   Obor: Aplikovaná chemie
 • 2000 – 2004: Střední průmyslová škola Otrokovice
 •  
   Fakulta chemicko-inženýrská, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • 2004 – 2007: Bakalářské studium v oboru Procení inženýrství, informatika a management,
 •  
   Fakulta chemicko-inženýrská, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • 2007 – 2009: Magisterské studium v oboru Chemické inženýrství, bioinženýrství a matematické modelování procesů,
 •  
   Fakulta Technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • 2009 – současnost: Doktorské studium v oboru Technologie makromolekulárních látek

 
©2005-2008 Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně