Mgr. Petra Jančová, Ph.D. - MD

Pracovní zařazení:  Vědecko-pedagogický pracovník

Místnost:  U1/205

Telefon:  +420 576 031 240

E-mail:  jancova(at)ft.utb.cz


 

Životopis:

2001 - 2004: Univerzita Pardubice; Fakulta chemicko-technologická, Speciální chemicko-biologické obory; Klinická biologie a chemie; bakalářský studijní program

2004 - 2006: Univerzita Pardubice; Fakulta chemicko-technologická, Speciální chemicko-biologické obory; Analýza biologického materiálu; magisterský studijní program

2006 - 2010: Univerzita Palackého, Lékařská fakulta, Ústav lékařské chemie a biochemie, Olomouc; doktorský studijní program; 2008 - 2010: odborný pracovník/ vědecká pracovnice

2010 -        : vědecko-pedagogický pracovník FT UTB Zlín
 

Pedagogická činnost:

  • výuka v předmětu: Základy toxikologie (FLKŘ)
  • výuka v předmětu: Environmentální toxikologie (FLKŘ)
  • výuka v předmětu: Toxikologie (FT)
  • výuka v předmětu: Environmentální analýza
  • výuka v předmětu: Laboratoř z biochemie
  • výuka v předmětu: Biochemie I - semináře
  • vedoucí bakalářských, diplomových a disertačních prací

Členství v odborných organizacích:

  • Členka české chemické společnosti

 
©2005-2008 Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně