doc. RNDr. Leona Buňková, Ph.D.

Pracovní zařazení:  Vědecko-pedagogický pracovník

Místnost:  U1/205

Telefon:  +420 576 031 240

E-mail:  bunkova(at)ft.utb.cz


Životopis

  1995 - 2000 : magisterské studium na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně v oboru Obecná biologie, směr Mikrobiologie
  2000 - 2004 : doktorské studium na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně v oboru Mikrobiologie (Ph.D.)
  2004 - dnes : akademický pracovník na Fakultě technologické UTB ve Zlíně
  2008 - rigorózní řízení na Přírodovědecké fakultě MU v Brně v oboru Obecná biologie, směr Mikrobiologie (RNDr.)
  2010 - habilitační řízení v oboru Biotechnologie na Fakultě biotechnologie a potravinárstva Slovenské poĺnohospodárské univerzity v Nitře

Pedagogická činnost

  Garant předmětu Obecná mikrobiologie (T3MB a TXMB)
  Garant předmětu Potravinářská mikrobiologie (T5PB a TYPB)
  Garant předmětu Mikrobiologie potravin a kosmetiky (T7MPK, T9MPK a TAMPK)
  Garant předmětu Molekulární biologie (T8MOB a TAMOB)
  Školitelka doktorského studia v oborech Technologie potravin a Chemie a technologie materiálů
  Vedení diplomových, bakalářských a studentských prací

Vědecko-výzkumná činnost

 • Studium dekarboxylázové aktivity vybraných skupin mikroorganizmů a detekce biogenních aminů v potravinách
 • Mikrobiologie potravin, zejména studium bakterií mléčného kvašení a mikroorganizmů ovlivňujících jakost mléčných a masných výrobků
 • Studium látek s antimikrobními účinky na růst mikroorganizmů, včetně možností inhibice nežádoucí mikroflóry v potravinách

Členství v odborných organizacích

  Československá společnost mikrobiologická

 
©2005-2008 Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně