Ing. et mgr. Silvie Pavlíčková

Pracovní zařazení:  Doktorand

Místnost:  U1/518

Telefon:  +420 576 031 518

E-mail:  silvie.pavlickova(at)seznam.cz


2007 - 2010
  Prezenční bakalářské studium
 • Univerzita : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • Fakulta : Veterinární hygieny a ekologie
 • Obor: Bezpečnost a kvalita potravin
 • Studijní program: Hygiena a ekologie potravin
 • Získaný titul: Bc.
2010 - 2012
  Prezenční navazující magisterské studium
 • Univerzita : Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • Fakulta : Veterinární hygieny a ekologie
 • Obor: Bezpečnost a kvalita potravin
 • Studijní program: Hygiena a ekologie potravin
 • Získaný titul: Mgr.
2010 - 2012
  Kombinované navazující magisterské studium
 • Univerzita: Tomáše Bati ve Zlíně
 • Fakulta: Technologická
 • Obor: Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin
 • Studijní program: Chemie a technologie potravin
 • Získaný titul: Ing.

 
©2005-2008 Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně