Ing. Karel Křížek

Pracovní zařazení:  Doktorand

Místnost:  U1 - kombi

Telefon:  +420 576 031 221

E-mail:  k.krizek(at)volny.cz 
©2005-2008 Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně