Ing. Jana Šerá (Ondrová)

Pracovní zařazení:  Doktorand

Místnost:  U1/518

Telefon:  +420 576 031 518

E-mail:  ondrova(at)ft.utb.cz 
©2005-2008 Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně