Ing. Marie Dvořáčková, Ph.D.

Pracovní zařazení:  Vědecko-pedagogický pracovník

Místnost:  U1 / 203b

Telefon:  +420 576 031 220

E-mail:  dvorackova(at)ft.utb.cz


Životopis:


  1971 - 1976: studium na Vysoké škole chemicko-technologické v Pardubicích , obor organická technologie
  1977 - 1979: výzkumný pracovník na katedře kožedělné technologie fakulty technologické ve Zlíně, VUT Brno 
  1982 - 1990: vedoucí pedagogicko-vědeckého oddělení děkanátu fakulty technologické ve Zlíně, VUT Brno
  1991 – 1999: vědecko-výzkumný  pracovník na fakultě technologické ve Zlíně, VUT Brno
  1999 - 2004: Doktorské studium v oboru Technologie makromolekulárních látek Fakulta Technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  1999 - dnes: odborný asistent, vědecko-pedagogický pracovník FT UTB ZlínPedagogická činnost:

 • Garant předmětu T1ZA a TQZA  Základy  toxikologie a bezpečnosti práce
 • Garant předmětu T8OOV Ochrana ovzduší
 • Výuka předmětu T7TVO Technologie vody,
 • Výuka předmětu T8TO1 Technologická cvičení z OP I
  Výuka předmětu T9TO2  Technologická cvičení z  OPII  
 • Vedení diplomových, bakalářských a studentských prací
 • Konzultantka v doktorském studiuVýzkumná činnost:

 • Biodegradace syntetických a přírodních polymerních látek v anaerobním vodném prostředí
 • Oxidativní degradace syntetických polymerních látek pomocí AOPs metod (Fentonova reakce apod.)Další aktivity:

 • od 2006 - 2009 Členka akademického senátu FT UTB

 


 
©2005-2008 Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně