Ing. Lenka Šenkárová (Veverková), Ph.D.

Pracovní zařazení:  Vědecko-pedagogický pracovník

Místnost:  

  U1/212
  U1/318

Telefon:  

  +420 576 031 020
  +420 576 031 414
  +420 576 031 313

E-mail:  lveverkova(at)ft.utb.cz


Vzdělání:
  1999 – 2003: Střední průmyslová škola Otrokovice, studium se zaměřením na analytickou chemii
  2003 – 2008: Magisterské studium analytické chemie na Fakultě chemicko-inženýrské, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
  2008 – 2012 Doktorský studijní program na Ústavu analytické chemie, Fakultě chemicko-inženýrské, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Odborná praxe:
  2008 – 2012 Odborný pracovník na ÚACH FCHI VŠCHT
  2009 Asistent na ÚACH FCHI VŠCHT
  2012 - 2014 Vědecký pracovník oboru chemie na RCPTM (junior researcher position) - Odd. Analytické metody
  2014 - Vědecko-pedagogický pracovník FT UTB Zlín
Pedagogická činnost:
 • výuka v předmětu: Laboratoř analytické chemie
 • výuka v předmětu: Bioanalytické metody
 • výuka v předmětu: Laboratoř biochemie
 • výuka v předmětu: Instrumentální analýza
Členství v odborných organizacích:
 • Členka české chemické společnosti

 
©2005-2008 Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně