Ing. Martin Jurča

Pracovní zařazení:  Doktorand

Místnost:  U1/203

Telefon:  +420 576 031 203

E-mail:  jurca@ft.utb.cz 
©2005-2008 Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně