Ing. Josef Houser, Ph.D.

Pracovní zařazení:  Vědecko-pedagogický pracovník

Místnost:  U1 / 210

Telefon:  +420 576 031 210

E-mail:  houser(at)ft.utb.cz


Životopis:

  1967 - 1971: Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích Obor chemická technologie
  1971 - 1976: Vysoká škola chemicko technologická v Pardubicích Obor technická analytická a fyzikální chemie
  1976 - 1991: Výzkumný pracovník na Katedře kožedělné technologie Fakulty technologické ve Zlíně, Vysokého učení technického v Brně.
  1978: Vysoká škola chemicko technologická v Pardubicích Osvědčení o absolvování pracovního semináře "Kapilární plynová chromatografie"
  6.1.1986: Přiznání vědeckotechnického kvalifikačního stupně III. Rezortní atestační komise MŠ ČSR
  1986 - 1988: Univerzita Komenského v Bratislavě, Fakulta prírodovedecká, Postgraduální studium "Izotachoforéza a možnosti jej využitia v praxi"
  1991 – dosud: Asistent Ústavu inženýrství ochrany životního prostředí Fakulty technologické University Tomáše Bati ve Zlíně.
  1992 - 1993: Norwegian Socienty of Chartred Engineers Oslo / FT VUT Zlín, Postgraduální studium " Environmental Management and Cleaner Production in Industry "
  1995: Stenum / Graz University of Technology NCPC Programme of UNIDO / UNEP, Kurz "From Cleaner Production to Environmental Management System (EMAS)"
  1999 – 2005: Univerzita Tomáše Bati, Fakulta technologická ve Zlíně, Doktorské studium
 

Pedagogická činnost:

 • Garant předmětů

L1OZE-Základy ekologie a bezpečnost práce

T7SM1-Speciální metody instrumentální analýzy I

T8SM2-Speciální metody instrumentální analýzy II

T5LO-Laboratoř oboru

T6BPZ-bakalářské práce

T9DP-diplomové práce

T0DP-diplomové práce 

 

 • Výuka předmětů

 L1OZE-Základy ekologie a bezpečnost práce

L6RZT -Základy toxikologie a bezpečnost práce

LCRTE -Základy toxikologie a bezpečnost práce

T1ZA -Základy toxikologie a bezpečnost práce

TQZA -Základy toxikologie a bezpečnost práce

T7SM1-Speciální metody instrumentální analýzy I

T8SM2-Speciální metody instrumentální analýzy II

 • Vedení diplomových
 • Vedení bakalářských prací


Výzkumná činnost:

 • Studium stanovení chromu s DETPA metodou ACSDPV
 • Analytické metody stanovení látek ve vodách
 • Sorpce PVP a DEHP

Realizace výzkumu (Čistírny odpadních vod v:)  

 •  Technoplast Chropyně
 •  Vulkán Hrádek nad Nisou
 •  Gumárny Zubří

 Je autorem a spoluautorem 28 původních publikovaných vědeckých prací ( ztoho 10impaktovaných), 43 odborných přednášek, 92 výzkumných zpráv, 2 zlepšovacíchnávrhů, řešitel 18 grantů, autor 36 oponentských posudků (2x pro Anal.Chim.Acta). Vedoucí 21 diplomových prací, 15 bakalářských prací a 5 pracístudentské vědecké odborné činnosti a devětkrát působil jako konzultantdiplomových prací.

 Další odborné aktivity:

 •  V letech 1977-1991 členem Celoodvětvové komise pro prostředí a odpady v kožedělném průmyslu.
 • Od roku 2013 člen výboru OS analytické chemie České společnosti chemické
 • autor úloh Chemických olympiád

 


 
©2005-2008 Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně