Současné projekty:

 1. Systémy jištění kvality a bezpečnosti mlékárenských výrobků vhodnými metodami aplikovatelnými v praxi
  Odpovědný řešitel: Leona Buňková
  Financování: NAZV KUS QJ1210300
  Doba řešení: 2012 -

 2. Biodegradation study of polymeric materials by combination of advanced methods.
  Odpovědný řešitel: Marek Koutný
  Financování: Grant GAČR P108/10/0200
  Doba řešení: 2010 -

 3. Inovace předmětu Laboratoř z analytické chemie
  Odpovědný řešitel: Lucie Vydrová
  Financování: FRVŠ-1265/2013/B1
  Doba řešení: 2013 -

 4. Produkce biogenních aminů u vybraných kmenů bakterií mléčného kvašení.
  Odpovědný řešitel: prof. RNDr. Vlastimil Kubáň, DrSc. (Ústav technologie a mikrobiologie potravin); doc. Ing. František Buňka, Ph.D.; doc. RNDr. Leona Buňková, Ph.D.; Ing. Zuzana Lazárková, Ph.D.; Mgr. Leona Wunderlichová; doc. Mgr. Marek Koutný, Ph.D.
  Financování: GAČR 503/11/1417
  Doba řešení: 2011 -


 
©2005-2008 Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně