Ročník: 1

  • [T1ZA] - Základy toxikologie a bezpečnosti práce
  • [T2OPK] - Ochrana přírody a krajiny v ČR
  • [T2OSE] - Oborový seminář I
  • [TQZA] - Základy toxikologie a bezpečnosti práce

  Ročník: 2

  • [T3CA] - Laboratoř analytické chemie
  • [T3CP] - Chemické výpočty
  • [T3CH] - Analytická chemie
  • [T3OZ] - Ochrana životního prostředí
  • [T4IN] Instrumentální analýza
  • [T4SG] - Úvod do sanační geologie
  • Aplikovaná biologie a mikrobiologie

  Ročník: 3

  • [T5BC1] - Biochemie I
  • [T5LG] - Legislativa v ochraně životního prostředí
  • [T5PB] - Potravinářská mikrobiologie
  • [T5TX] - Toxikologie
  • [T6B1] - Bakalářská práce
  • [T6ET] - Environmentální technologie a management
  • [T6IN] - Instrumentální analýza
  • [T6LB] - Laboratoř z biochemie
  • [T6VZ] - Vzorkování pro environmentální analýzy
  • Seminář ústavu
  • Výskyt a vlastnosti polutantů

  Ročník: 4

  • [T7EG2] - Environmentální geologie II
  • [T7OEK] - Obecná ekologie
  • [T7OMI, T3MB] - Obecná mikrobiologie
  • [T7SM1] Speciální metody instrumentální analýzy I
  • [T7TVO] - Technologie vody
  • [T8ASE] - Odborný seminář v angličtině
  • [T8BTM] - Biotechnologie a technická mikrobiologie
  • [T8EAN] - Environmentální analýza
  • [T8OOV] - Ochrana ovzduší
  • [T8SM2] - Speciální metody instrumentální analýzy II.
  • [T8TO1] - Technologické cvičení z ochrany prostředí I.
  • [T8TOH] - Technologie odpadového hospodářství

  Ročník: 5

  • [T0DP] - Diplomová práce
  • [T9IZP] - Informatika v ochraně prostředí
  • [T9LO] - Laboratoř oboru
  • [T9SEL] - Seminář z legislativy
  • [T9TO2] - Technologická cvičení z ochrany prostředí II.
    

   
  ©2005-2008 Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně