Akademický rok: Vedoucí:  

Současné práce:
 1. Student: 
  Název práce: Standardizace kompostovacích testů pro biodegradovatelné materiály
  Vedoucí práce: prof. Mgr. Marek Koutný, Ph.D.

   
 2. Student: 
  Název práce: Studium vlivu materiálových aditiv na rozložitelnost kyseliny polymléčné
  Vedoucí práce: Ing. Petr Stloukal, Ph.D.

   
 3. Student: 
  Název práce: Anaerobní rozklad materiálů na bázi termoplastifikovaného škrobu
  Vedoucí práce: Ing. Markéta Julinová, Ph.D.
  Konzultant: Ing. Ludmila Vaňharová

   
 4. Student: 
  Název práce: Chemické faktory životního prostředí ovlivňující dekarboxylasovou aktivitu bakterií
  Vedoucí práce: Mgr. Petra Jančová, Ph.D. - MD
  Konzultant: doc. RNDr. Leona Buňková, Ph.D.

   
 5. Student: 
  Název práce: Příprava polyanilinu v přítomnosti zeolitů
  Vedoucí práce: Ing. Roman Slavík, Ph.D.

   
 6. Student: Butek Michal
  Název práce: Abiotická hydrolýza směsí Ecoflexu a zeolitu
  Vedoucí práce: Ing. Marie Dvořáčková, Ph.D.

   
 7. Student: Dvorníková Šárka (kombinované studium)
  Název práce: Bioplynové stanice-suchá anaerobní fermentace (teoretická práce)
  Vedoucí práce: Ing. Marie Dvořáčková, Ph.D.

   
 8. Student: Jaroslav Urban teoretická - (kombinované studium)
  Název práce: Výskyt léčiv v životním prostředí (teoretická práce)
  Vedoucí práce: Mgr. Petra Jančová, Ph.D. - MD

   
 9. Student: Jitka Sotolářová
  Název práce: Studium iontovýměnných vlastností syntetických zeolitů pro As, Se
  Vedoucí práce: Ing. Lenka Šenkárová (Veverková), Ph.D.

   
 10. Student: Marika Lhotská, SP CHTP
  Název práce: Protimikrobní vlastnosti N-alkylpyrrolidonů vůči potravinářsky významným druhům mikroorganismů
  Vedoucí práce: doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D.

   
 11. Student: Martin Havel
  Název práce: Stanovení stopových prvků především platiny ve vzorcích českého medu
  Vedoucí práce: Ing. Lenka Šenkárová (Veverková), Ph.D.

   
 12. Student: Milan Pekárek
  Název práce: Využití metody ICP-MS pro stanovení těžkých kovů v sedimentech a půdách
  Vedoucí práce: Ing. Lenka Šenkárová (Veverková), Ph.D.

   
 13. Student: Pavel Skácelík (kombinované studium)
  Název práce: Anaerobní rozklad materiálů na bázi termoplastifikovaného škrobu
  Vedoucí práce: Ing. Markéta Julinová, Ph.D.

   
 14. Student: Tereza Camfrlová
  Název práce: Testování ekotoxicity solidifikovaného odpadu
  Vedoucí práce: doc. Ing. Vratislav Bednařík, Ph.D.

   
 15. Student: Zdeněk Žáček (kombinované studium)
  Název práce: Význam mokřadů pro biodiverzitu a vodní režim krajiny
  Vedoucí práce: doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D.

   

 
©2005-2008 Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně