Akademický rok: Vedoucí:  

Současné práce:
 1. Student: 
  Název práce: Studium chování biodegradabilních polymerů za anaerobních podmínek
  Vedoucí práce: Ing. Marie Dvořáčková, Ph.D.

   
 2. Student: 
  Název práce: Biologický rozklad povrchově aktivních látek
  Vedoucí práce: Ing. Markéta Julinová, Ph.D.
  Konzultant: Ing. Martin Jurča

   
 3. Student: 
  Název práce: Příprava a charakterizace zeolitů z vybraných druhů strusek
  Vedoucí práce: Ing. Roman Slavík, Ph.D.

   
 4. Student: Alena Dobešová
  Název práce: Syntetické zeolity a jejich iontovýměnné vlastnosti pro vybrané ionty
  Vedoucí práce: Ing. Lenka Šenkárová (Veverková), Ph.D.

   
 5. Student: Eva Krajíčková
  Název práce: Příprava, charakterizace a biodegradace kompozitů na bázi PBAT a zeolitu
  Vedoucí práce: Ing. Marie Dvořáčková, Ph.D.

   
 6. Student: Ivana Horčičková
  Název práce: Analýza vín pomocí ICP-MS - stanovení těžkých kovů
  Vedoucí práce: Ing. Lenka Šenkárová (Veverková), Ph.D.

   
 7. Student: Jitka Bakalová
  Název práce: Real Time-PCR - nástroj pro detekci a kvantifikaci mikroorganismů
  Vedoucí práce: Mgr. Petra Jančová, Ph.D. - MD
  Konzultant: Ing. Kristýna Maršálková

   
 8. Student: Marek Gougela
  Název práce: Dynamický vyluhovací test solidifikovaného odpadu
  Vedoucí práce: doc. Ing. Vratislav Bednařík, Ph.D.

   
 9. Student: Martin Hájek
  Název práce: Příprava mikro a submikro struktur z biodegradabilních materiálů na bázi polyesteru pro kontrolované uvolňování agrochemikálií
  Vedoucí práce: Ing. Petr Stloukal, Ph.D.

   
 10. Student: Martina Omelková
  Název práce: Charakterizace materiálů na bázi směsí přírodních a syntetických polymerů
  Vedoucí práce: prof. Mgr. Marek Koutný, Ph.D.

   
 11. Student: Zlata Novotná
  Název práce: Mikrobiální degradace N-oktylpyrrolidonu a popis bakterií schopných rozkladu
  Vedoucí práce: doc. RNDr. Jan Růžička, Ph.D.

   

 
©2005-2008 Ústav inženýrství ochrany životního prostředí, Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně